กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

บุคลากรประจำสำนัก

 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : นายดิฐดา นุชบุษบา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ ปิยะวัณเวช
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
งานนักศึกษาวิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธีระชิต พาสุกรี
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักศึกษา และการประกันคุณภาพ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำฝน เทศสวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิรวรรณ คงธนถาวรกุล
ตำแหน่ง : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสุดา เหลืองสุข
ตำแหน่ง : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ