กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

จัดหาได้พิเศษระหว่างเรียน


จัดหาได้พิเศษระหว่างเรียน
           มีหน้าที่ให้บริการในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านการศึกษา ด้านทุนการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและให้บริการทดสอบเพื่อหา แนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้เต็มความสามารถ และสำเร็จการศึกษาออกไป ประกอบอาชีพ

EVENTSMain Menuมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดทำการระหว่าง วันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์

ติดต่อเรื่องทั่วไป
ที่อยู่ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 751 , 0-2975-6947 โทรสาร 0-2979-6728
เข้าสู่ระบบ