กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

การติดต่อ

   
 

การติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999 ต่อ 211
EVENTS