กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ติดต่อสอบถามมหาวิทยาลัยปทุมธานี ชั้น 4 อาคาร 2 ที่อยู่ 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-975-6999 ต่อ 721
EVENTS
ABOUT US

Address : ศูนย์การประสานงานเครือข่ายการแนะแนวการศึกษา

Phone : โทร. 0-2975-6999

Fax : 0-2975-6947

Website : www.ptu.ac.th/prคณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน


 ติดต่อมหาลัยปทุมธานี

 Address : มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140
 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านกลาง
 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

 Phone : 0-2975-6999

 Fax : 0-2975-6947

 Website : www.ptu.ac.thจัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี