กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

 

วิธีการรับสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • ช่วงเวลาการรับสมัคร
            ภาคเรียนที่ 1 เริ่มสมัครตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
            ภาคเรียนที่ 2 เริ่มสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – ตุลาคม
  ช่องทางการรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง
  ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สมัครผ่านศูนย์บริการแนะแนว
  ผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเรียนได้โดยตรงที่อาจารย์แนะแนวประจำจังหวัดนั้นๆ
  โดยดูรายชื่ออาจารย์ประจำจังหวัดได้ที่เมนู บุคลากร > อาจารย์แนะแนว
 • สมัครทางไปรษณีย์
  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ในเมนู Down Load ใบสมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครแล้วส่งไปรษณีย์มาที่ " ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000"
 • EVENTS
  ABOUT US

  Address : ศูนย์การประสานงานเครือข่ายการแนะแนวการศึกษา

  Phone : โทร. 0-2975-6999

  Fax : 0-2975-6947

  Website : www.ptu.ac.th/pr  คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน


   ติดต่อมหาลัยปทุมธานี

   Address : มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140
   หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านกลาง
   อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

   Phone : 0-2975-6999

   Fax : 0-2975-6947

   Website : www.ptu.ac.th  จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี