• alt text

    รายการ กูรูคู่อร่อย ลานมวยครูเสือ วันที่ 22 มี.ค. 56

  • alt text

    การเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย งานต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

  • alt text

    วัดชลประทานรังสฤษดิ์จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม

ลานมวยครูเสือ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

ประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้

ประวัติศาสตร์ของมวยไทย ประวัติศาสตร์ของมวยไทย ประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวยไทยเริ่มมีและใช้กันในการสงครามในสมัยก่อน
Alt text
ความหมายของคำว่า "มวย" ความหมายของคำว่า”มวย” อาจมีที่มาจาก คำว่า รำหมัดรำมวย ซึ่งเป็นชื่อเรียก การฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสุขภาพ ของ ชนเผ่าไท โดยมีลักษณะเด่นที่
Alt text

ติดต่อรวมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ พันเอก วีรพล แพทย์ประสิทธิ์ รองประทานคณะกรรมการกองทุนฯ โทร.081-405-0096 และ คุณ ชนมน ฮวบนรินทร์ เหรัญญิกคณะกรรมการกองทุนฯ โทร.082-329-3284
Alt text
ลานกีฬามวยไทย ต้านภัยยาเสพติด" โครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด ของ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
Alt text