• alt text

  รายการ กูรูคู่อร่อย ลานมวยครูเสือ วันที่ 22 มี.ค. 56

 • alt text

  การเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย งานต่อต้านยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

 • alt text

  วัดชลประทานรังสฤษดิ์จัดทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม

ลานมวยครูเสือ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์

ประชาสัมพันธ์

 

ฯพณฯพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

ประวัตผู้ก่อตั้งโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด

ประวัติ

         พล.อ.พิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ที่อำเภอแปดริ้ว (ปัจจุบันคือ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) เป็นบุตรคนโตในจำนวนบุตรทั้งหมด 7 คนของนายจวน กุลละวณิชย์ เมื่อศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จึงสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 2 (จปร. 2)

         ขณะที่เรียนอยู่ปีที่ 2 นั้นมีผลการเรียนดีเด่นมาก จึงถูกส่งตัวไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์ใน พ.ศ. 2501 จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ ฟอร์ดแบบนิ่ง รัฐจอร์เจียในหลักสูตรผู้บังคับหมวด, หลักสูตรจู่โจม RANGER และหลักสูตรโดดร่ม AIRBONE

         เมื่อกลับมาได้เริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นครูอยู่แผนกวิชาการรบพิเศษและส่ง ทางอากาศ โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบลพบุรี ทำหน้าที่ฝึกสอนนายทหารและนายสิบในหลักสูตรจู่โจมและโดดร่มหลายรุ่น ในการสอนนักเรียนจู่โจม ระหว่างการฝึกเข้าตี แทงดาบ หรือ เลิกแถว จะกำหนดให้นักเรียนทหาร ร้องคำว่า “เอี้ย” เป็นสัญลักษณ์การคำรามของเสือก่อนการจู่โจม ทำให้ได้รับสมญานามว่า “เสือใหญ่” เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ของหน่วยจู่โจม มาตั้งแต่นั้น จึงทำให้ในปัจจุบันสื่อมวลชนจึงนิยมเรียกชื่อท่านเล่น ๆ ว่า “บิ๊กเสือ”

         ระหว่าง พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2505 เรียนหลักสูตร ผบ.พัน ที่ฟอร์ดเบนนิ่ง แล้วกลับมาเป็นนายทหารยุทธการและการฝึกของกองพันทางอากาศที่ 1 (ร.31 พัน 3 รอ. ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นกองพันส่งทางอากาศกองพันแรกของกองทัพบกซึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี

         ปี พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2509 เข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อศึกษาจบแล้วได้ย้ายไปรับตำแหน่งเป็นหัวหน้ายุทธการและการฝึกศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี หลังจากนี้ได้เดินทางไปราชการรบในสงครามเวียดนาม ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บังคับการหัวหน้ายุทธการในเวียดนาม (ปฏิบัติการร่วมกับ พล.ท.ชวลิต ยงใจยุทธ ยศในขณะนั้น) จากนั้นไปปฏิบัติราชการพิเศษในประเทศลาว ตำแหน่งรองผู้บังคับการหน่วยรบพิเศษเฉพาะกิจราทิกุลอยู่ 1 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515 และเป็นผู้บังคับการหน่วยเดียวกันนี้จนถึง พ.ศ. 2517 เมื่อกลับจากราชการพิเศษในประเทศลาว ก็เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กรมยุทธการทหารบก ในเหตุการณ์กบฏ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 พล.อ.พิจิตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ในยศ พลโท (พล.ท.) เป็นผู้ประสานจัดเครื่องบินให้แก่ พ.อ.มนูญ รูปขจร แกนนำก่อการกบฏเดินทางออกนอกประเทศไป หลังเกษียณราชการแล้ว ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

การศึกษา

 • กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่น 97
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 2 พ.ศ. 2492
 • โรงเรียนวิชาทหารเวสต์ปอยน์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2501
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2508
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28 พ.ศ. 2528
 • ตำแหน่งหน้าที่

 • พ.ศ. 2524 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2527 แม่ทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2532 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2535 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2535 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • องคมนตรี, กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลและที่ปรึกษาพิเศษขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • ปัจจุบัน นายกสภาวิทยาลัยสันตพลอุดรธานี นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2541 ครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
 • พ.ศ. 2531 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2529 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2520 รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน)
 • พ.ศ. 2534 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 3
 • ชีวิตส่วนตัว

  สมรสกับ พันเอกหญิง คุณหญิงวิมล กุลละวณิชย์

  ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี