ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารวิชาการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี คณะสาธารณสุข ประจำปี 2561
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี
โดย : สำนักกิจการนักศึกษา
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบประเมินความพึงพอใจ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี “ราตรีบัวชมพู ครั้งที่ 6”
โดย : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2561
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ตารางสอบปลายภาค การศึกษาที่ 2/2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ