ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารวิชาการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบประเมินความพึงพอใจ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยปทุมธานี “ราตรีบัวชมพู ครั้งที่ 6”
โดย : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2561
โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ตารางสอบปลายภาค การศึกษาที่ 2/2560
โดย : สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
ระเบียบการแต่งกายเข้ารับพิธีประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี
กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร
โดย : สำนักอธิการบดี