กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

ติดต่อสอบถาม

ทะเบียนและวัดผล

     140 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     140, Moo 4, Tiwanon Road, Ban-Klang, Aumpher Muang, Pathumthani 12000.

 • Tel: 02-975-6999 ต่อ 141
 • Fax: 02-975-6964
 • homepage : http://www.ptu.ac.th
 • EVENTS
  ตารางเรียน นักศึกษาปัจจุบัน
  ตารางสอบ นักศึกษาปัจจุบัน
  มปท-1 ใบขอลงทะเบียน
  มปท-3 คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
  มปท-4 คำร้องของลงเกินหน่วยกิต
  มปท-5 รักษาสภาพโครงงาน ( Project )
  มปท-6 ถอนวิชาเรียน
  มปท-7 แบบคำร้องทั่วไป
  มปท-8 พักการศึกษา รักษาสภาพ นศ.
  มปท-9 คำร้องขอเอกสาร
  มปท-10 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  มปท-11 คำร้องขอ Transcipt
  มปท-13 เปลี่ยนคณะ , สาขา
  มปท-14 หนังสือมอบอำนาจ
  มปท-15 ใบลาออก
  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
  ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาตรี
  ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาโท
  ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุยระดับปริญญาเอก


    การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
    การขอใบรายงานผลการเรียน
    การขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
    การขอใบเปรียบเทียบผลการเรียน
    การเพิ่ม-ถอน รายวิชา
    การย้ายคณะหรือสาขา
    การรักษาสภาพโครงงาน
    การรับทรานสคิป-หนังสือรับรอง โท-เอก
    การรับทรานสคิป-หนังสือรับรอง ป.ตรี
    การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
    การลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน
    การลาพักการศึกษา
    การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา


  ทะเบียนและวัดผล Address : 140. Moo 4. Tiwanon Road.Ban-Klang. Aumpher Muang. Pathunthani 12000. Tel: 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964