กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel ติดต่อ : 02-975-6999 Language EN TH CH  
 

เอกสารการศึกษา

  เอกสารรับรองหลักสูตรปริญญาตรี
  เอกสารรับรองหลักสูตรปริญญาโท
  เอกสารรับรองหลักสูตรปริญญาเอก
  แบบฟอร์มขอเลื่อนการสอบ
  แบบฟอร์มการขอเทียบโอนผลการเรียน
  แบบฟอร์มการขอแก้ผลการเรียน ( I )
  แบบฟอร์มการขอสอนชดเชย (อาจารย์)
  แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  ข้อบังคับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เกี่ยวกับวิชาการ


Alt text Alt text Alt text Alt text Alt text
EVENTS
140 หมู่4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 TeL. 02-975-6999 ต่อ 141 , 02-975-6964 Fax: 02-975-6964

จัดทำโดย ส่วนงานบริการสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี