กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 

ติดต่อสอบถาม

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
       140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
       โทรศัพท์ 02-975-6967, 02-975-6969, 02-975-6999 ต่อ 341
       โทรสาร 02-975-6967
       www.ptu.ac.th

หรือสอบถามโดยตรงได้ที่
       นางสาวพรทิพย์ แสงจันทร์
       โทรศัพท์ 094-975-2980
       Line ID 0949752980
       E-mail : ptusymposium@ptu.ac.th