กลับสู่หน้าหลัก PTU Channel สมัครเรียนออนไลน์ ใบสมัครเรียน ติดต่อ : 02-975-6967
          02-975-6969
Language EN TH CH  
 

ติดต่อสอบถาม

       สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
       140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
       Tel. 02-9756967 , 02-9756999 ต่อ 341, 716
       E-mail : ptusymposium@ptu.ac.th