ติดต่อเรา

คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ชั้น 4 อาคาร 2 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-975-6999 ต่อ 721