หอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระเบียบการอยู่หอพัก

 1. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และกระทำการใดๆให้เป็นที่เดือดร้อน ก่อความรำคาญต่อความสงบสุขของผู้อื่น
 2. ห้ามนำสุราหรือของมึนเมาเข้ามาในหอพัก
 3. ห้ามนำยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในหอพัก
 4. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในหอพัก และรอบๆบริเวณหอพัก
 5. ให้แต่งกายสุภาพหรือมิดชิดขณะอยู่ในบริเวณหอพัก หรือนอกสถานที่
 6. ให้ดับเครื่องรถจักรยานยนต์ที่หน้าประตูทางเข้าก่อนเข้าหอพัก
 7. ห้ามออกไปเที่ยวเตร่ในยามวิกาล
 8. สำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และน้ำประปาทุกชนิดก่อนออกจากห้องพัก
 9. ห้ามเก็บ ซ่อน อาวุธทุกชนิดไว้ในห้องพัก และรอบบริเวณหอพัก
 10. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่
 11. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกสถานที่
 12. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงในห้องพัก
 13. ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของความปลอดภัยภายในหอพัก หรือบริเวณหอพัก เช่น ทำลายทรัพย์สินภายในห้องหรือรอบบริเวณหอพัก (ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมด)
 14. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพัก (เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว)
 15. ห้ามนักศึกษาชายเข้าหอพักนักศึกษาหญิง และห้ามนักศึกษาหญิงเข้าหอพักนักศึกษาชาย โดยเด็ดขาด
 16. กรณีย้ายหอพักจะต้องแจ้ง “ฝ่ายพัฒนานักศึกษา” ทุกคน
 17. ให้ชำระค่าหอพักตรงต่อเวลา ที่เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักที่นักศึกษาพักอยู่เท่านั้น
 18. ห้ามประกอบอาหารใดๆในห้องพัก
 19. ให้เก็บรองเท้าไว้ภายในห้องพักของตนเองเท่านั้น ห้ามวางนอกห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคาซ่อมบำรุงความเสียหายของห้องพักนักศึกษา

ลำดับที่

รายการซ่อม / เปลี่ยนใหม่

ราคา (บาท)

1

ลูกบิดประตูเสีย (อันเกิดจากการงัดแงะ)

300

2

กระจกบานเกล็ด                                                 บานละ

100

3

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเสียหาย (อันเกิดจากการงัดแงะ)

400

4

มุ้งลวดประตู                                                      บานละ

400

5

มุ้งลวดหน้าต่าง                                                   บานละ

200

6

ฝักบัวอาบน้ำ

250

7

ฝักชำระในห้องน้ำ

150

8

อ่างล้างหน้า

2,000

9

ก๊อกฝักบัวอาบน้ำ

100

10

ก๊อกอ่างล้างหน้า

100

11

ก๊อกสนามในห้องน้ำ

100

12

ชาร์ปใต้อ่างล้างหน้า

500

13

ฝาเปิด-ปิด โถชักโครก

350

14

ที่นอน

2,000

15

โต๊ะคอมพิวเตอร์

1,000

16

เก้าอี้

300

17

เตียงนอน

3,000

18

ปลั๊กไฟ, สวิทช์ไฟ

100

หมายเหตุ

 1. ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในห้องพักออกมาไว้ภายนอก หรือหลบซ่อนที่อื่น เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ประตู-หน้าต่างมุ้งลวด บานเกล็ด
 2. ห้ามถอดบานเกล็ดเพื่อดันหน้าต่างมุ้งลวดไปเปิดประตู
 3. จะมีการตรวจสอบความเสียหายภายในห้องพักก่อนย้ายออกจากหอพัก

 

                                                                                      สำนักงานหอพักนักศึกษา